Chính sách giá & Thẩm định giá
Ngày 21/02/2018 00:09
Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc kiến nghị Thủ tướng một loạt cơ chế liên quan đến việc nhượng quyền khai thác cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình...
Hiện nay nhiều ý kiến cho rằng khi bệnh viện bị “thị trường hóa”, chăm sóc y tế cũng chạy theo lợi nhuận, coi bệnh nhân như “nguồn thu”, diễn ra tình trạng lạm thu, lạm dụng xét nghiệm, kỹ thuật cao.
Hiện nay, trước diễn biến tình hình của thị trường tiêu thụ sản phẩm thịt lợn liên tục giảm mạnh; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 597/TTg-NN ngày 28/4/2017 về một số giải pháp ổn định phát triển chăn nuôi nhằm tháo gỡ những khó khăn cho ngành chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn, giúp người chăn nuôi giảm bớt khó khăn, ổn định phát triển và bình ổn thị trường, ngày 04/5/2017 Bộ Tài chính đã có Công văn số 5718/BTC-QLG gửi Sở Tài chính các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương và Công văn số 5717/BTC-QLG gửi các doanh nghiệp thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi về tăng cường biện pháp bình ổn thị trường thịt lợn.
Bộ Tài chính đang trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của các nghị định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước (Nghị định số 45/2014/NĐ-CP và Nghị định số 46/2014/NĐ-CP).
Theo Bộ Y tế, dự kiến từ đầu quý 2/2017 sẽ thực hiện điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế áp dụng cho các đối tượng tự chi trả khi khám chữa bệnh.  Việc này tác động trực tiếp đến khoảng 20% dân số chưa tham gia bảo hiểm y tế.
Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá được thành lập trên cơ sở triển khai thực hiện Luật Giá năm 2012, theo Quyết định số 789/QĐ - BTC ngày 17/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý giá, trong đó có bổ sung thêm vào cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý giá 01 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá.
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số  333/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 06 năm 2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước . Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/2/2017.
Chỉ số lạm phát năm 2016 tăng 4,74% so với năm 2015 chủ yếu do lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ y tế và giáo dục. Bước sang năm 2017, mặc dù ảnh hưởng của yếu tố trên sẽ giảm bớt nhưng thay vào đó, lạm phát lại chịu áp lực đến từ chính sách tiền tệ nới lỏng và chi phí đẩy.
Ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 240/2016/TT-BTC (Thông tư 240) quy định giá dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập thay thế Thông tư số 08/2014/TT-BTC ngày 15/1/2014 của Bộ Tài chính (Thông tư 08) quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng, kiểm dịch y tế.
Theo thống kê của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) tính đến nay đã có 23 trạm thu phí BOT điều chỉnh giảm phí, chiếm hơn một nửa trong tổng số 45 trạm đang thu phí thuộc sự quản lý của Bộ.
Trong 11 tháng đầu năm 2016, nhờ có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực đặc biệt là trong công tác quản lý điều hành giá, lạm phát đã được kiểm soát dưới 5% như mục tiêu Quốc hội đề ra, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.