Giới thiệu Trung tâm dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá

(10/02 14:40)

Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá được thành lập trên cơ sở triển khai thực hiện Luật Giá năm 2012, theo Quyết định số 789/QĐ - BTC ngày 17/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý giá, trong đó có bổ sung thêm vào cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý giá 01 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá.

Ngày 9/7/2014, Bộ Trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 1619/QĐ- BTC về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá.

Giám đốc Trung tâm- TS. Phạm Văn Bình

Theo đó, Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Quản lý giá, có chức năng xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về giá; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý giá và thẩm định giá; tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về giá và thẩm định giá; cung cấp thông tin thuộc cơ sở dữ liệu về giá; tư vấn về giá và thẩm định giá theo quy định của pháp luật. Đồng thời, phát triển, khai thác tối ưu cơ sở dữ liệu quốc gia và thực hiện chuyên nghiệp các dịch vụ về giá, phục vụ công tác quản lý nhà nước về giá.

Thực hiện các chức năng trên, ngoài ban giám đốc, hiện nay Trung tâm được tổ chức thành 3 phòng nghiệp vụ: Phòng cơ sở dữ liệu, Phòng tổng hợp và thông tin tư vấn, Phòng bồi dưỡng nghiệp vụ.

Họp triển khai công tác

Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá - Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính)

Trụ sở chính : Tầng 4 - Tòa nhà 28 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội

VPGD : Số 8 Phan Huy Chú - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Trung tâm Dữ liệu quốc gia và dịch vụ về giá