Nâng cao năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động thẩm định giá

(22/11 23:31)

Ngày 21/11/2016, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị thường niên Giám đốc các doanh nghiệp Thẩm định giá lần thứ nhất với sự chủ trì của Thứ trưởng Trần Văn Hiếu. Đồng chủ trì Hội nghị có ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý giá, ông Nguyễn Tiến Thỏa- Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Thẩm định giá Việt Nam. Tham dự Hội nghị còn có ông Trần Đức Thắng- Cục trưởng Cục Quản lý công sản, đại diện một số đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tài chính và gần 200 Giám đốc doanh nghiệp Thẩm định giá trên toàn quốc.

Theo báo cáo đánh giá kết quả hoạt động Thẩm định giá giai đoạn 2013- 2016, phương hướng hoạt động năm 2017 của các doanh nghiệp Thẩm định giá do ông Nguyễn Văn Truyền,  Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá trình bày tại Hội nghị, kể từ khi Luật giá ra đời, số lượng doanh nghiệp thẩm định giá tăng nhanh qua từng năm, cụ thể: đầu năm 2013 có 109 doanh nghiệp, đầu năm 2014 có 142 doanh nghiệp và đến năm 2015 là 168 doanh nghiệp. Đến nay, số lượng doanh nghiệp đã lên đến 219 doanh nghiệp đã được cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Ông Nguyễn Văn Truyền- Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá trình bày báo cáo

Số lượng thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề cũng liên tục tăng qua các năm, từ 712 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề vào đầu năm 2014 lên gần 800 vào đầu năm 2015 và đến hết tháng 10/2016, con số này đã đạt khoảng 1000 thẩm định viên về giá hành nghề trong cả nước.

Hoạt động của các doanh nghiệp thẩm định giá đã góp phần tích cực vào việc xác định giá trị đất đai, tài sản làm căn cứ để cơ quan có thẩm quyền phê duyệt các dự án đầu tư, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và dự toán cấp phát kinh phí mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước, phục vụ cho các ngân hàng thương mại cho vay có tài sản thế chấp và các giao dịch dân sự về tài sản.

Theo số liệu tổng hợp từ các doanh nghiệp, số lượng chứng thư thẩm định giá được phát hành hằng năm ước khoảng trên 70.000 chứng thư, trong đó số lượng chứng thư thẩm định giá phát hành đối với các tài sản sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trong năm 2015 chiếm trên 53%. Các kết quả  thẩm định giá đã giúp giảm dự toán chi từ ngân sách nhà nước để dành mua sắm tài sản nhà nước ước khoảng 10-15% so với dự toán ban đầu.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra rằng, hoạt động thẩm định giá thời gian vừa qua cũng đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: các công ty thẩm định giá được thành lập mới tăng nhanh, gây sức ép cạnh tranh về giá và chất lượng dịch vụ thẩm định giá giữa các doanh nghiệp thẩm định giá, thậm chí có hiện tượng giảm giá dịch vụ thẩm định giá không phù hợp với căn cứ xác định giá dịch vụ thẩm định giá theo quy định, giảm thời gian phát hành chứng thư làm ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ thẩm định giá.

Bên cạnh đó, mặc dù số lượng thẩm định viên về giá tăng nhưng năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu về chất lượng nhân sự  tại các doanh nghiệp thẩm định giá; Một số khách hàng có tư tưởng lợi dụng doanh nghiệp thẩm định giá làm sai lệch kết quả thẩm định giá trị tài sản nhằm mục đích trục lợi.

Về phía các doanh nghiệp thẩm định giá, vẫn còn tình trạng chậm nộp và không nộp báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định; quản lý thẩm định viên đăng ký hành nghề chưa thực sự chặt chẽ, vẫn có hiện tượng thẩm định viên đăng ký hành nghề ở doanh nghiệp này nhưng lại tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở doanh nghiệp khác hay một số doanh nghiệp chưa tuân thủ đầy đủ việc thực hiện báo cáo thay đổi thông tin của doanh nghiệp với cơ quan quản lý, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, phương pháp thẩm định giá theo quy định…

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu phát biểu chỉ đạo Hội nghị 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Trần Văn Hiếu cho rằng, những kết quả đạt được của hoạt động thẩm định giá trong những năm qua là rất đáng trân trọng, bởi thẩm định giá đã trở thành một hoạt động dịch vụ tư vấn mang tính chuyên nghiệp, bước đầu thể hiện được vai trò trung gian xác định giá trị tài sản một cách khách quan, làm cơ sở để các giao dịch về tài sản thực hiện thành công, bảo đảm được lợi ích các bên tham gia giao dịch. Bên cạnh đó, sự tham gia vào hoạt động thẩm định giá tài sản của các doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên đã góp phần tiết kiệm chi tiêu trong đầu tư mua sắm tài sản; chống lãng phí, thất thoát, tiêu cực trong quản lý, sử dụng đất đai và các nguồn tài nguyên cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần làm minh bạch hóa thị trường.

Thứ trưởng nhấn mạnh, thẩm định giá là một nghề quan trọng trong nền kinh tế thị trường, đòi hỏi đạo đức nghề nghiệp rất cao. Số lượng chứng thư hằng năm liên quan đến kinh phí mua sắm tài sản từ kinh phí nhà nước được tổng hợp từ báo cáo của các doanh nghiệp cho thấy, thẩm định giá quyết định một phần trong chi tiêu ngân sách. Vì vậy, các doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên cần phải không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn và giữ vững phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để đảm bảo kết quả thẩm định hoàn toàn khách quan, trung thực và chính xác. Cần tích cực hơn nữa trong việc tham gia ý kiến với cơ quan quản lý nhà nước trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về thẩm định giá và Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam. Ngoài ra, cũng cần năng động và sáng tạo trong xây dựng, giữ vững thương hiệu qua đó khẳng định uy tín của mình trên thị trường, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng cạnh tranh không lành mạnh.

Đối với Hội thẩm định giá Việt Nam, cần tiếp tục nâng cao vai trò của Hội, trở thành cầu nối giữa doanh nghiệp thẩm định giá và cơ quan quản lý nhà nước; tham mưu, góp ý với cơ quan quản lý nhà nước xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách về giá và thẩm định giá; giới thiệu các thẩm định viên có phẩm chất đạo đức, có năng lực chuyên môn tham gia vào việc kiểm tra, đánh giá xếp loại.

Về phía cơ quan quản lý nhà nước về thẩm định giá, Thứ trưởng Trần Văn Hiếu yêu cầu Cục Quản lý giá cần siết chặt công tác cấp thẻ thẩm định viên, cấp phép hành nghề nhằm nâng cao hơn nữa năng lực và đội ngũ thẩm định viên; Tăng cường kiểm tra, đánh giá xếp loại doanh nghiệp thẩm định giá hằng năm và xử lý nghiêm những sai phạm, thậm chí, tước thẻ thẩm định viên về giá, tạm dừng việc cung cấp dịch vụ thẩm định giá, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đối với những doanh nghiệp có hành vi vi phạm nghiêm trọng. Kết quả kiểm tra đánh giá phải được đăng tải công khai trên website để khách hàng có thể qua đó lựa chọn được các doanh nghiệp uy tín cung cấp dịch vụ cho mình. Bên cạnh đó, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về thẩm định giá, cũng như sớm xây dựng cơ sở dữ liệu về giá để có thể vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá vào năm 2017.

Theo Thứ trưởng Trần Văn Hiếu, nghề thẩm định giá là một nghề khá mới ở Việt Nam và phát triển nhanh nên có nhiều vấn đề về quản lý, hoạt động… chưa theo kịp với thực tế. Vì vậy, Hội nghị thường niên này sẽ được tổ chức hằng năm để cơ quan quản lý, tổ chức nghề nghiệp và các doanh nghiệp có điều kiện trao đổi về những vấn đề phát sinh, cùng nhau tháo gỡ, hỗ trợ lẫn nhau để đưa nghề này phát triển ngày càng lớn mạnh hơn.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Cục trưởng Cục Quản lý giá Nguyễn Anh Tuấn tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Văn Hiếu và cho rằng, cần sớm ban hành tiêu chí đánh giá hoạt động của doanh nghiệp thẩm định giá vì điều này không chỉ giúp công tác kiểm soát chất lượng tốt hơn mà còn giúp doanh nghiệp giữ vững được uy tín của mình. Ông Tuấn cũng cho biết, Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá hiện cũng đã triển khai ứng dụng đối với một số danh mục ở các phần mềm hiện có. Năm 2017, sẽ được triển khai ở 20 tỉnh, thành phố và 10 doanh nghiệp thẩm định giá.

Ông Nguyễn Anh Tuấn- Cục trưởng Cục Quản lý giá phát biểu tại Hội nghị

Trong khuôn khổ của Hội nghị, Cục Quản lý giá cũng đã phổ biến, quán triệt Thông tư số 145/2016/TT-BTC ngày 06/10/2016 Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá bất động sản (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017). Đồng thời giới thiệu Dự thảo Thông tư  Quy định về kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá xin ý kiến góp ý của các doanh nghiệp./.

Quang Anh