Từ 16 giờ 55 phút ngày 5/10: Xăng giảm 112 đồng/lít

(06/10 18:15)

Từ 16 giờ 55 phút ngày 5/10, theo công bố của Liên Bộ Tài chính-Công Thương về giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường, giá xăng RON 92 giảm 112 đồng/lít và có giá bán mới không cao hơn 17.999 đồng mỗi lít. Còn xăng E5 giảm 105 đồng/lít và niêm yết giá bán mới không cao hơn mức 17.731 đồng/lít. Dầu diesel 0.05S: tăng 147 đồng/lít và niêm yết giá bán mới không cao hơn mức 14.588 đồng/lít; Dầu hỏa: tăng 318 đồng/lít và niêm yết giá bán mới không cao hơn 13.433 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 212 đồng/kg và niêm yết giá bán mới không cao hơn 11.748 đồng/kg

Đối với việc trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu: Liên bộ quy định giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.

Chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu: đối với mặt hàng Xăng khoáng: 130 đồng/lít (kỳ trước là 110 đồng/lít); Xăng E5: 110 đồng/lít (kỳ trước là 90 đồng/lít); Dầu diesel: 180 đồng/lít (kỳ trước là 180 đồng/lít); Dầu hỏa: 190 đồng/lít (kỳ trước là 190 đồng/lít); Dầu mazut: 100 đồng/kg (kỳ trước là 100 đồng/kg).

Thời gian thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu: Áp dụng từ 16 giờ 55 ngày 05 tháng 10 năm 2017.

Điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu: Do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 16 giờ 55 ngày 05 tháng 10 năm 2017 đối với các mặt hàng xăng, không sớm hơn 16 giờ 55 ngày 05 tháng 10 năm 2017 đối với các mặt hàng dầu.

NA

 

 

 

 

 

 

 

mof.gov.vn