8 tháng 2017, thu hút FDI sắp vượt cả năm 2016

(29/08 08:54)

Cục Đầu tư nước ngoài vừa công bố kết quả thu hút FDI trong 8 tháng đầu năm 2017. Theo đó, năm 2017 mới đi qua được 2/3 nhưng thu hút FDI đã gần đạt con số của cả năm 2016. 

Tổng vốn FDI vào Việt Nam 8 tháng đầu năm 2017 là 23,36 tỷ USD. Ảnh: H.Anh.

Theo đó, tính chung trong 8 tháng đầu năm 2017, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần là 23,36 tỷ USD, tăng 45,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Cụ thể, tính đến ngày 20/8/2017 cả nước có 1.624 dự án mới được cấp GCNĐT với tổng vốn đăng ký là 13,45 tỷ USD, tăng 37,4% so với cùng kỳ năm 2016. Bên cạnh đó, có 773 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 6,4 tỷ USD, tăng 40,2% so với cùng kỳ năm 2016 và 3.374 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 3,5 tỷ USD, tăng 101,3% so với cùng kỳ 2016.

Như vậy, 8 tháng đầu năm 2017 đã gần chạm đích của thu hút FDI năm 2016 khi trong cả năm 2016, Việt Nam thu hút được 24,4 tỷ USD.

Về giải ngân vốn FDI, tính đến ngày 20/8/2017, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 10,3 tỷ USD, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong các lĩnh vực thu hút đầu tư, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với tổng số vốn là 11,69 tỷ USD, chiếm 50% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 8 tháng đầu năm.

Hàn Quốc đứng vị trí thứ nhất trong các quốc gia đầu tư vào Việt Nam với vốn đầu tư là 6,02 tỷ USD, chiếm 25,7% tổng vốn đầu tư. Nhật Bản đứng thứ hai với vốn đầu tư đăng ký là 5,74 tỷ USD, chiếm 24,58% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.

Tính chung trong 8 tháng đầu năm 2017, TP Hồ Chí Minh là địa phương thu hút nhiều vốn FDI nhất với tổng số vốn đăng ký là 3,3 tỷ USD, chiếm 14,1% tổng vốn đầu tư, chính thức soán ngôi vị dẫn đầu của Thanh Hóa. 

Cũng theo Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến ngày 20/8/2017, cả nước có 23.972 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 308,59 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án ĐTNN ước đạt 165,15 tỷ USD, bằng 53,5% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực.

baohaiquan.vn