Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản của cả nước trong tháng Tám ước đạt 3,1 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 8 tháng qua đạt 23,66 tỷ USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong số đó, so với cùng kỳ năm 2016, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 12,6 tỷ USD, tăng 17,2%, giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 5,13 tỷ USD, tăng 18,1%, giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 5,07 tỷ USD, tăng 9,6%.

Xuất khẩu rau quả tăng mạnh, cán đích 1,7 tỷ USD trong 6 tháng

Gia tăng mạnh nhất là ngành hàng cao su, tăng 11,2% về khối lượng và tăng 52% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Cụ thể, ước tính khối lượng xuất khẩu cao su tháng Tám đạt 160.000 tấn với giá trị đạt 243 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cao su 8 tháng qua ước đạt 795.000 tấn và 1,36 tỷ USD.

Ngành hàng rau quả tiếp tục có sự gia tăng mạnh, với mức tăng 46,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Giá trị xuất khẩu hàng rau quả tháng Tám ước đạt 296 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu hàng rau quả 8 tháng qua ước đạt 2,32 tỷ USD.

Thủy sản là ngành hàng đóng góp lớn nhất vào giá trị kim ngạch xuất khẩu toàn ngành. Giá trị xuất khẩu thủy sản tháng Tám ước đạt 749 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu thủy sản 8 tháng qua ước đạt 5,13 tỷ USD, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Đóng góp lớn vào kim ngạch xuất khẩu toàn ngành, ngành hàng gỗ và sản phẩm gỗ 8 tháng qua cũng có giá trị xuất khẩu đạt 4,84 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt hơn 20 tỷ USD trong 7 tháng

Ngành hàng lúa gạo vẫn giữ được đà tăng trưởng trong những tháng qua, xuất khẩu lúa gạo 8 tháng qua tăng 19,8% về khối lượng và tăng 17,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Khối lượng gạo xuất khẩu tháng Tám ước đạt 504.000 tấn với giá trị đạt 220 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 8 tháng qua ước đạt 3,96 triệu tấn và 1,75 tỷ USD.

Bên cạnh các mặt hàng có sự gia tăng mạnh thì một số ngành hàng như càphê, hạt điều mặc dù gia tăng về giá trị nhưng lại có sự sụt giảm về khối lượng xuất khẩu so với cùng kỳ năm 2016.

Xuất khẩu càphê 8 tháng qua ước đạt 1,02 triệu tấn và 2,33 tỷ USD, giảm 19,9% về khối lượng nhưng tăng 3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Xuất khẩu hạt điều giảm 1,1% về khối lượng nhưng tăng 24,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016./.