Bộ Tài chính tổ chức kỳ thi thẩm định viên về giá lần thứ XII

(25/08 14:31)

Trong 3 ngày (từ ngày 25-27/8/2017), tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Kỳ thi Thẩm định viên về giá lần thứ XII, với 664 thí sinh đăng ký dự thi. 

Kỳ thi năm nay, các thí sinh vẫn sẽ trải qua 6 môn thi là Tiếng Anh; Pháp luật áp dụng trong lĩnh vực giá và thẩm định giá; Nguyên lý hình thành giá cả thị trường và nguyên lý căn bản về thẩm định giá; Thẩm định giá bất động sản; Thẩm định giá trị doanh nghiệp; Thẩm định giá máy, thiết bị.

Toàn cảnh lễ khai mạc Kỳ thi Thẩm định viên về giá lần thứ XII

Đối với những người đã tham dự thi kỳ thi thứ XI (2016) nhưng điểm thi chưa đạt yêu cầu hoặc chưa thi hết các môn thi, được đăng ký dự thi các môn chưa thi, thi lại các môn đã thi nhưng chưa đạt yêu cầu tại kỳ thi này theo quy định.

Các thí sinh năm nay có một thuận lợi là trong năm 2017, Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) đã ban hành Bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành thẩm định giá. Đây là bộ tài liệu đầy đủ nhất các kiến thức về chuyên ngành thẩm định giá từ trước đến nay, được các chuyên gia, giảng viên có kinh nghiệm giảng dạy lâu năm tham gia biên soạn.

Trước đó, đã có 11 kỳ thi Thẩm định viên về giá được tổ chức thành công với 1.659 người trúng tuyển và được cấp Thẻ Thẩm định viên về giá, hơn 1.200 thẩm định viên trong số đó hiện đang hành nghề tại 259 doanh nghiệp thẩm định giá. Điều này cho thấy từ khi Pháp lệnh giá ra đời (năm 2002) sau đó là Luật giá được Quốc hội ban hành (năm 2012), nghề thẩm định giá đã được Chính phủ, Bộ Tài chính quan tâm chỉ đạo, phát triển toàn diện trên các mặt: hoàn thiện hành lang pháp lý, đào tạo nguồn nhân lực, tổ chức các kỳ thi, cấp thẻ thẩm định viên về giá và quản lý thẩm định viên hành nghề. Nhờ vậy, nghề thẩm định giá đang từng bước phát triển vững chắc và có vị thế nhất định trong nền kinh tế thị trường của Việt Nam.

          

PV