Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tiếp xúc cử tri tại huyện Hoa Lư - Ninh Bình

(03/10 08:25)

Ngày 02/10/2017, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Ninh Bình đã tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư để ghi nhận các ý kiến đóng góp và kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4.

D:\Du lieu Co quan\2017\2-10 BT tiep xuc cu tri\BT phat bieu.jpg

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng báo cáo trước cử tri xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: MT

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình; đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; các đồng chí Đại biểu Quốc hội thuộc đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình; đại diện lãnh đạo một số ban ngành, cơ quan đơn vị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và đông đảo cử tri xã Ninh Vân - huyện Hoa Lư.

Sau khi đại diện đoàn đại biểu Quốc hội Ninh Bình báo cáo với cử tri xã Ninh Vân về dự kiến chương trình và nội dung của Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã báo cáo cụ thể kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và tài chính - ngân sách 9 tháng đầu năm 2017.

D:\Du lieu Co quan\2017\2-10 BT tiep xuc cu tri\Toan canh.jpg

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình khóa XIV và đông đảo cử tri xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư tham dự    hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: MT

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, bước sang năm 2017, nền kinh tế cơ bản đã có những chuyển biến tích cực, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát: GDP 9 tháng năm 2017 ước tính tăng 6,41%, cao hơn mức tăng 5,99% của cùng kỳ năm 2016 (trong đó quý I tăng 5,15%, quý II tăng 6,28% và ước tính quý III tăng 7,46%); đây là tín hiệu tích cực để nền kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng 6,7% của cả năm 2017.

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 9 tháng năm 2017 tăng 3,79% so với cùng kỳ năm 2016; xuất nhập khẩu tăng mạnh, trong đó: kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 9 tháng năm 2017 tăng 19,8%, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2016; sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định; khu vực dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khá; an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được đảm bảo...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được nêu trên, nền kinh tế cũng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức: Sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng thấp, trong đó ngành khai khoáng giảm 8,08% so với cùng kỳ; tiêu thụ một số mặt hàng nông sản còn khó khăn; ô nhiễm môi trường, dịch bệnh và thiên tai gây thiệt hại nghiêm trọng về người, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân; vấn đề mất vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở một số địa bàn còn nhiều bất cập.

Những khó khăn, thách thức nêu trên của nền kinh tế đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện các nhiệm vụ của ngành Tài chính. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; cùng với sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân cả nước, các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2017 đã được tích cực triển khai, NSNN được điều hành theo dự toán Quốc hội quyết định, đồng thời chủ động ứng phó với khó khăn phát sinh.

Tính đến hết tháng 9/2017, tổng số thu NSNN ước đạt 69,5% dự toán, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó: Thu ngân sách trung ương đạt 63,2% dự toán (cùng kỳ năm 2016 đạt 62%). Thu ngân sách của các địa phương bình quân đạt 79% dự toán; trong đó, thu ngân sách tỉnh Ninh Bình đạt 89% so dự toán, cao hơn mức bình quân chung của cả nước, tăng 30% so cùng kỳ năm 2016.

Về chi NSNN 9 tháng đầu năm 2017 cơ bản đạt tiến độ dự toán: Tổng chi NSNN ước đạt 65,1% dự toán, trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản ước đạt 53,1% dự toán. Công tác quản lý, sử dụng ngân sách được thực hiện chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; tập trung cho một số nhiệm vụ chi quan trọng như: Phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hạn hán, dịch bệnh, chi hỗ trợ cho người có công với cách mạng và các nhiệm vụ chi cấp bách, đột xuất khác phát sinh theo quy định.

Cũng tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, Bộ trưởng ghi nhận và chúc mừng những thành quả xã Ninh Vân đã đạt được trong thời gian vừa qua, đồng thời có những khuyến nghị để kinh tế, xã hội xã Ninh Vân ngày càng phát triển.

D:\Du lieu Co quan\2017\2-10 BT tiep xuc cu tri\BT gap cu tri.jpg

Cử tri xã Ninh Vân đánh giá cao kết quả đạt được về tình hình tài chính - ngân sách trong 9 tháng đầu năm 2017.

Bộ trưởng hy vọng xã Ninh Vân sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa tiềm năng, lợi thế của địa phương, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên; tập trung phát triển sản xuất, tiểu thủ công nghiệp và các ngành nghề truyền thống theo hướng bền vững, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ 12 đã đề ra.

Đề cập tới phát triển tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ và làng nghề truyền thống tại địa phương, Bộ trưởng cho rằng, việc phát triển kinh tế bằng tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và làng nghề trên địa bàn xã đang dần trở thành nguồn thu nhập chính của nhân dân. Đặc biệt, phù hợp với lợi thế vị trí địa hình nhiều đá vôi, nghề chế tác đá mỹ nghệ, sản xuất đá vật liệu xây dựng của xã phát triển mạnh và góp phần tạo ra nhiều việc làm, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị, để phát triển ngành nghề truyền thống này một cách bền vững, xã Ninh Vân cần tập trung nâng cao hoạt động quản lý các làng nghề, đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả kinh tế cao gắn với công tác bảo vệ môi trường; quy hoạch mạng lưới các cơ sở sản xuất theo hướng tập trung, khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, xen kẽ với khu dân cư, gây cản trở giao thông, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân trên địa bàn.

Liên quan tới lĩnh vực tài chính ngân sách nhà nước, Bộ trưởng đề nghị, để hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính ngân sách được giao, xã Ninh Vân cần tập trung đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, dịch vụ để tạo ra nguồn thu; quản lý và khai thác tốt các nguồn thu, đồng thời thực hiện tiết kiệm chi để đảm bảo được nhiệm vụ chi thường xuyên theo quy định; thực hiện thanh quyết toán các chế độ, chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho người dân đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, kịp thời và đúng quy định.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, được sự hỗ trợ của NSNN, xã Ninh Vân đã phát huy mạnh mẽ nguồn nội lực trong nhân dân để xây dựng, tu bổ cơ sở hạ tầng: xây dựng trường học, bê tông đường giao thông nông thôn, chỉnh trang đồng ruộng, nâng cấp và làm mới đường giao thông nội đồng, kiên cố kênh mương, và các công trình phụ trợ khác...

"Thành công trong xây dựng nông thôn mới đã, đang và sẽ là tiền đề quan trọng để xã Ninh Vân tiếp tục phát triển toàn diện, bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; vững bước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trong thời gian tới", Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng ghi nhận.

Tại hội nghị, cử tri cũng đề xuất với đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình nhiều vấn đề trong thực thi các luật và kiến nghị một số nội dung như: Chính sách đối với người có công, gia đình thương binh, liệt sỹ; chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; giải pháp hỗ trợ nông dân, nông nghiệp; ô nhiễm môi trường, giao thông nông thôn; phát triển làng nghề...

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cũng như Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh đánh giá cao các ý kiến đóng góp của cử tri và tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các cử tri về các nội dung đã được thảo luận tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14 để phản ánh tới Quốc hội và các cơ quan hữu quan.

* Cũng trong ngày 2/10, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình đã đến thăm và tặng quà cho các cháu thiếu nhi tại Trung tâm Bảo trợ và Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình, phường Nam Bình, TP Ninh Bình.

D:\Du lieu Co quan\2017\2-10 BT tiep xuc cu tri\Trao qua 1.jpg

Bộ trưởng tặng quà cho các cháu thiếu nhi tại Trung tâm Bảo trợ và Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình

D:\Du lieu Co quan\2017\2-10 BT tiep xuc cu tri\Trao qua 2.jpg

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tặng quà cho Trung tâm Bảo trợ và Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình

MT

mof.gov.vn