Dự trữ Thanh Hóa: Hoàn thành xuất hàng dự trữ phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn

(07/10 16:24)

Thực hiện quyết định số 490/QĐ-TCDT ngày 15/8/2017 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc giao nhiệm vụ cho Cục DTNN khu vực Thanh Hóa xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, các Bộ - Ngành và Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa để phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

image

Xuồng cao tốc DTQG sẵn sàng xuất cứu trợ

Tổng số trang thiết bị từ nguồn DTQG đơn vị được giao xuất đợt này gồm: 05 bộ xuồng cao tốc (các loại ST-750 và ST-660 và ST 450); 14.000 phao tròn cứu sinh; 2.798 phao áo cứu sinh; 100 phao bè nhẹ cứu sinh, 04 bộ máy bơm nước PCCC (thiết bị chữa cháy) và 04 bộ máy phát điện loại 30 KVA. Các trang thiết bị cấp cho các đơn vị được Chủ tịch Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam giao nhiệm vụ tiếp nhận trang thiết bị gồm: Quân khu 4, Quân đoàn 1, Tổng cục Hậu Cần, BTL biên phòng (thuộc Bộ Quốc phòng), Ban chỉ đạo PCLB-TKCN các Bộ: Y tế, Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam (thuộc Bộ Giao thông vận tải) và Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa.

image

Xuất cấp phao tròn cứu sinh

Cục Dự trữ Thanh Hóa đã tích cực phối hợp với các đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận trang thiết bị để thực hiện việc xuất cấp hàng DTQG theo đúng quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước và theo đúng quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ viện trợ. Tính đến ngày 27/9/2017, việc xuất cấp và giao nhận đã hoàn thành, trước thời gian quy định của Tổng cục.

image

Xuất cấp phao bè nhẹ cứu sinh

DTNN

mof.gov.vn